Text size
Monday, December 17, 2018

Missie

De missie van Tender Design is om het maatschappelijk rendement op de publieke investeringen in infrastructuur, gebieds- en vastgoedontwikkeling te optimaliseren. In onze advisering en werkwijze staat de waardecreatie voor de samenleving als geheel voorop. 

Met Tender Design:


  • worden de (uitvoerings)risico’s beperkt
  • stijgt de maatschappelijke waarde
  • gaan de investeringskosten omlaag
  • gaan de opbrengsten omhoog
  • wordt het besluitvormingsproces transparanter
  • neemt het draagvlak bij de stakeholders toe.

 

Waarom Tender Design?

Veel aanbestedingen en prijsvragen voor infrastructuur en gebieds- ontwikkeling lopen niet optimaal. Opdrachtgevende partijen stellen soms een beperkte, functionele vraag die niet leidt tot de beoogde kwaliteit. Of ze werken met een referentieontwerp dat een slimme oplossing in de weg staat. Vinden slecht de balans tussen aanleg en duurzame exploitatie. Of ze stellen, vanwege de maatschappelijke complexiteit, een zodanig precieze vraag dat de inschrijver weinig ruimte meer heeft om zijn kennis en kunde goed in te zetten. In veel gevallen ontstaan er zo additionele risico’s die sterk complicerend en kostenverhogend werken. En aanbestedingsregels en prijsvraagreglementen maken het lastig in een later stadium te corrigeren. Ontwerpen is bij uitstek geschikt om deze vraagstukken helpen minder ingewikkeld te maken of op te lossen. Ontwerpen gaat uit van integraliteit; het beweegt eenvoudig tussen schalen, tijdsdimensies, en sectoren. Ontwerpen brengt een abstracte vraag ‘down to earth’ en werkt oplossend. Ontwerpen organiseert het speelveld tussen partijen en belangen. Ontwerpen helpt bij het communiceren