Text size
Monday, December 17, 2018

Wie zijn Tender Design?

Kernteam

Karst Blijham

heeft ruim 25 jaar ervaring als management consultant en interim manager voor publieke en private opdrachtgevers. Gebieds- en inframanagement vormen de rode draad in zijn werk. Van projecten als Rekening Rijden, voorbereiding van de vijfde baan van Schiphol, studie naar de mogelijke locatie van de tweede nationale luchthaven, realisatie van de Westerschelde tunnel, herontwikkeling van grootschalig havengebied/bedrijventerrein, tot kerngroepslid naar de studie van de derde generatie Sleutelprojecten en de Ruimtelijke Olympische Hoofdstructuur. De laatste tijd is hij verschillende keren ingeschakeld door aannemerscombinaties die in het kader van DBFM(O) contracten deelnamen aan een tender voor grote infrastructurele en waterzuiveringsprojecten.  

 

 Matthijs Bouw

is directeur van One Architecture. Hij werkte in de jaren 90 voor private partijen aan studies voor Schiphol in Zee en de introductie van Rondje Randstad. Nadien organiseerde zijn bureau One Architecture het Ontwerpatelier Deltametropool. In de afgelopen jaren was Bouw ateliermeester bij de Structuurvisie Randstad 2040, verkende hij de nieuwe generatie sleutelprojecten, en ontwierp hij aan de Olympische Hoofdstructuur. Hij is ontwerper en supervisor van een aantal stedelijke vernieuwingen en gebiedsontwikkelingen. Bouw’s expertise bevindt zich op het snijvlak van ruimte en infrastructuur.  

 

Pim van der Pol

studeerde sociologie en filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en promoveert daar op een proefschrift over integriteitontwikkeling. Hij heeft vele jaren ervaring als (interim)manager en leiding gegeven aan tal van organisaties in met name de (semi)publieke sector. Als directeur van het adviesbureau Bouwen aan Integriteit heeft hij de afgelopen jaren samen met tal van brancheorganisaties in de bouwwereld gewerkt aan de versterking van vertrouwen en samenwerkingsrelaties tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

 

Ontwerpers

One Architecture

One Architecture is een Amsterdams ontwerpbureau onder leiding van Matthijs Bouw. One Architecture werkt op het gebied van architectuurstedenbouw en planning. In haar projecten maakt ze gebruik van ontwerpend onderzoek en strategisch denken om complexiteit te verminderen, risico's te reduceren en mensen bij elkaar te brengen: in termen van planproces en betrokkenheid, ruimte en vormgeving.

Ondersteunende bedrijven

Insinc, Brick Finance